Linjemålning för konst och information

När det gäller konstnärliga uttryck är linjemålning bland det vanligaste. Du kan dekorera med linjer, du kan markera gränser och informera med linjemålning. 

Linjemålning kan ske som en hobby, exempelvis för att dekorera en mugg eller ett lerfat eller som en utsmyckning på en vägg eller en möbel. Stora muralmålningar kan vara linjer, och de behöver inte ens vara raka. Det finns linjemålning på såväl företagsfasader som på offentliga byggnader. 

Med linjemålning kan man utföra imponerande verk på stora ytor, som i tunnelbanan eller på en gigantisk mur eller husgavel. I stort format kan linjemålning vara en kraftfull dekoration. Men det folk närmast tänker på när det gäller linjemålning är väl de mängder av linjer som ger information på parkeringar och vägbanor. 

Vita linjer på asfalt görs för att markera parkeringsrutor, övergångsställen, filer och gränser som inte får överträdas. Motorvägen är full av linjer, som alla är en del av trafikreglerna och anger hur man får köra och var det är förbjudet. Trafiken flyter på snabbt, och det gäller att byta fil i tid. Den information som ges via linjemålning är helt ovärderlig. 

Linjemålning för lek och spel

Det finns företag som är specialister på linjemålning, och de får många uppdrag när det gäller att måla övergångsställen och andra trafikmarkeringar som måste hålla över tid. Men det finns också andra ställen där linjemålning är en väsentlig del av själva upplevelsen. Det gäller till exempel på löparbanor, skolgårdar och idrottsplatser.

När du parkerar vid skolan är du noggrann med att bilens hjul finns inom den aktuella parkeringsrutan. Det sker med hänsyn till andra trafikanter, så att det blir lätt att ställa sig där på ett säkert sätt. På skolgården finns det speciella linjer för till exempel att hoppa hage, och på idrottsplatsen är markeringar viktiga om man vill följa spelets regler i tennis eller basketboll.

På lekplatser kan man även se linjemålning i glada färger. Professionella företag såsom gastriketrafikmalning.se utför alla sorters linjemålning och använder sig av färger som är miljögodkända. Det är viktigt att linjerna syns ordentligt och att färgen inte är bortsliten för att ha avsedd effekt och bli till glädje och nytta.